زنان نیز تستوسترون

سطح نرمال تستوسترون و استروژن در زنان

شاید تعجب کنید وقتى كه بفهميد فقط مردان نيستند كه تستوسترون دارند. تستوسترون به دسته ای از هورمون های مردانه به نام آندروژن تعلق دارد. اما زنان نیز تستوسترون دارند. تخمدان ها هم تستوسترون و هم...