درمان سندرم استفراغ دوره اى ممکن است با فاصله زمانی بیش از یک هفته اتفاق بیفتد،درمان ضد افسردگی شروع میشود. داروها مشابه درمان های میگرن

نحوه پیشگیری و درمان سندرم استفراغ دوره ای ناشی از میگرن

همانطور که از نام آن مشخص است، این استفراغ ها دوره ای و منظم هستند و در یک چرخه زمانی طی چند هفته اتفاق می‌افتند. سندرم استفراغ دوره اى ممکن است با فاصله زمانی بیش از یک هفته اتفاق بیفتد، اما به طور...