ساختمان مو مجله بورگ

همه چيز در مورد مو

ساختار و ساختمان مو ساده ساده است. اما عملکردهای مهمی را بر عهده دارد. مو از پروتئین سختی به نام کراتین ساخته شده است. یک فولیکول مو هر مو را به پوست متصل می کند. پیاز مو پایه فولیکول مو را تشکیل می دهد....