درماتیت چیست

انواع درماتیت های پوستی که باید مراقب باشید

درماتیت چیست ? درماتیت در تعریف ساده به معنای التهاب پوست است. اما طیف وسیعی از بیماری ها را در بر می گیرد. در اکثر افراد، مراحل اولیه درماتیت با قرمزی، خشکی و خارش پوست مشخص می شود. درماتیت جدی تر ممکن...