هومکتانت ها مرطوب کننده

مرطوب کننده ها (هومکتانت ها) چگونه به پوست شما کمک می کنند؟

آیا آب و هواى خشك زمستان باعث کم آبی و پوسته پوسته شدن پوست شما شده است؟ آیا احساس می کنید پوست شما کدر و خشک به نظر میرسد؟ مرطوب کننده (به انگلیسی humectant "هومکتانت ها") ها می توانند به شما کمک کنند. آنها...