دکتر آمن روانپزشک و بهترین متخصص مغز و اعصاب چی بخوریم مغز تقویت بشه؟ برای مغز بخوریم مغزمان قوی شود؟ برای تقویت حافظه مغز چه باید کرد

آنچه در یک روز می خورم: به گفته بهترین دکتر متخصص مغز و اعصاب Daniel Amen

مغز خود را تغییر دهید، زندگی خود را تغییر ميدهید. عنوان اولین کتاب دکتر دانیال آمین هر آنچه را که باید در مورد وسواس اخیر پزشكان سلامتی درباره سلامت مغز بدانید را به شما می گوید. در طول چند دهه گذشته،...