كراتوز پيلاريس

كراتوز پيلاريس ناشی از تجمع کراتین است و درد ندارد

كراتوز پيلاريس چيست؟ کراتوز پیلاریس یک بیماری پوستی شایع و بی ضرر است که باعث ایجاد برجستگی های کوچک و سفت می شود. ممکن است شنیده باشید که به آن " پوست مرغى " می گویند.  برجستگی ها اغلب به رنگ روشن...