روشن كردن مو با اکسیدان خالی

تکنیک های مختلف برای روشن كردن مو با اکسیدان خالی – لایت مو با فویل – بلوند روشن

تکنیک های مختلف برای روشن كردن مو با اکسیدان خالی ! آیا دكلره تکنیک مناسبی برای من است؟ دکلره که بسیار تهاجمی تر از رنگ كردن است، رنگدانه های طبیعی مو (یا رنگدانه های رنگی قبلی) را کاملا از بین می...