کدام لاک ناخن بهتر است و بهترین مارک لاک ناخن کدام است؟بهترین: لاک ناخن Essie.    بهترین لاکژل: Deborah Lippmann Gel Lab Pro.  بهترین ماندگاری

کدام لاک ناخن بهتر است؟: بهترین مارک لاک ناخن کدام است؟

کدام لاک ناخن بهتر است؟ نگاهی به زیر بیندازید تا برند مورد علاقه جدید خود را بیابید، و شاید تا زمانی که در حال انجام آن هستید، کمی هنر ناخن را امتحان کنید.   بهترین: لاک ناخن Essie. بهترین لاکژل:...