مانیکور ژليش و کاشت ناخن پودری پردیس تهران شرق انجام مانیکور دیپ با تیپ دپی

مزایا و معایب کاشت ناخن پودری با ديپ (با تیپ دپی)

از20 سال گذشته تا كنون، محبوبیت مانیکور ژليش و كاشت ناخن افزایش یافته است. زیرا بيشتر از ناخن هاى مصنوعى، می تواند تا دو هفته دوام بیاورد. اما اکنون یک مدل مانیکور و کاشت ناخن جدید وجود دارد: كاشت ناخن...