چرا پوست زیر ناخن از ناخن هایم بلندتر ميشود؟ Hyponychium اصطلاحی برای پوست ضخیم زیر لبه آنست است. این می تواند ناشی از ژنتیک

چرا پوست زیر ناخن از ناخن هایم بلندتر ميشود؟

Hyponychium اصطلاحی برای پوست ضخیم زیر لبه ناخن هايتان است. این می تواند ناشی از ژنتیک، استفاده طولانی مدت از لاك ژل یا كاشت، جویدن ناخن و عوامل دیگر باشد. روغن های کوتیکول می توانند بين هر مانيكور به...