سندرم تخمدان پلی کیستیک و ریزش مو

چگونه بفهمم سندرم تخمدان پلی کیستیک PCOS دارم؟

هیچ آزمایشی وجود ندارد که به خودی خود نشان دهد که آیا شما سندرم تخمدان پلی کیستیک یا خير. پزشک در مورد علائم شما ميپرسد و یک معاینه فیزیکی انجام داده  و آزمایش خون به شما می دهد تا به شما کمک کند که اين...