هواشناسی پردیس تهران ⛅ ۱۶ روز آینده فاز ۱۱ و ۸ و فاز ۳

هواشناسی پردیس تهران شهر جدید

وضعیت آب و هوای ۱۶ روز آینده پردیس -هواشناسی پردیس تهران فاز ۱۱ – ۸ – ۳ – ۲ – فاز ۴

۴

 

پردیس , تهران / هواشناسی پردیس تهران  امشب

۱۴° صاف
صاف وضعیت: صافرطوبت رطوبت: ۵۰%
سرعت وزش باد باد: ۱۱.۵ k/hسرعت وزش باد جهت باد: شمال شرقی

دلپذیر از یکشنبه

 • ۱۱ شب

  14° سانتی‌گراد , وضعیت اندکی ابر و خنک

  ۱۴°
 • ۱۲ صبح

  13° سانتی‌گراد , وضعیت اندکی ابر و خنک

  ۱۳°
 • ۱ صبح

  13° سانتی‌گراد , وضعیت تا حدودی ابری و خنک

  ۱۳°
 • ۲ صبح

  11° سانتی‌گراد , وضعیت اندکی ابر و خنک

  ۱۱°
 • ۳ صبح

  11° سانتی‌گراد , وضعیت اندکی ابر و خنک

  ۱۱°
 • ۴ صبح

  10° سانتی‌گراد , وضعیت اندکی ابر و خنک

  ۱۰°
 • ۵ صبح

  10° سانتی‌گراد , وضعیت صاف و خنک

  ۱۰°
 • ۶ صبح

  10° سانتی‌گراد , وضعیت صاف و خنک

  ۱۰°
 • ۷ صبح

   

  ۱۰°
 • ۸ صبح

   

  ۱۱°
 • ۹ صبح

   

  ۱۳°
 • ۱۰ صبح

   

  ۱۶°
 • ۱۱ صبح

   

  ۱۷°
 • ۱۲ ظهر

   

  ۱۹°
 • ۱ ظهر

   

  ۱۹°
 • ۲ ظهر

   

  ۲۰°
 • ۳ ظهر

   

  ۲۰°
 • ۴ ظهر

   

  ۱۹°
 • ۵ غروب

   

  ۱۸°
 • ۶ غروب

   

  ۱۶°
 • ۷ غروب

   

  ۱۵°
 • ۸ شب

   

  ۱۳°
 • ۹ شب

   

  ۱۲°
 • ۱۰ شب

   

  ۱۲°
یکشنبه, ۳۰ مهر
۲۱°۱۰°/
آفتابی آفتابی
احتمال بارندگی۴%
سرعت وزش باد۹ کیلومتر / ساعت
یکشنبه | روز
۲۱°آفتابی
۹ کیلومتر / ساعت
آفتابی. حداکثر ۲۱° سلسیوس. وزش باد جنوب.
بارندگیبارندگی۴%
پوشش ابر صبحگاهیپوشش ابر:۶%

طلوع آفتابطلوع آفتاب:
۰۶:۱۵:۰۰
یکشنبه | شب
۱۰°صاف
۹ کیلومتر / ساعت
صاف. حداقل ۱۰° سلسیوس. وزش باد شرق-شمال شرق.
بارندگیبارندگی۴%
پوشش ابر شبپوشش ابر:۹%

غروب آفتابغروب آفتاب:
۱۷:۱۹:۰۰
دوشنبه, ۰۱ آبان
۲۰°۹°/
آفتابی تا قسمتی ابری غالباً آفتابی
احتمال بارندگی۲%
سرعت وزش باد۹ کیلومتر / ساعت
دوشنبه | روز
۲۰°آفتابی تا قسمتی ابری
۹ کیلومتر / ساعت

آفتابی تا قسمتی ابری. حداکثر ۲۰° سلسیوس. وزش باد جنوب غربی.

بارندگیبارندگی۲%
پوشش ابر صبحگاهیپوشش ابر:۲۷%

طلوع آفتابطلوع آفتاب:
۰۶:۱۵:۰۰
دوشنبه | شب
۹°عمدتا صاف
۹ کیلومتر / ساعت
عمدتا صاف. حداقل ۹° سلسیوس. وزش باد شرق.
بارندگیبارندگی۱%
پوشش ابر شبپوشش ابر:۳۹%

غروب آفتابغروب آفتاب:
۱۷:۱۸:۰۰
سه شنبه, ۰۲ آبان
۲۰°۱۱°/
ابرهای متراکم شونده غالباً ابری
احتمال بارندگی۱%
سرعت وزش باد۹ کیلومتر / ساعت
سه شنبه | روز
۲۰°ابرهای متراکم شونده
۹ کیلومتر / ساعت
ابرهای متراکم شونده. حداکثر ۲۰° سلسیوس. وزش باد غرب.
بارندگیبارندگی۱%
پوشش ابر صبحگاهیپوشش ابر:۳۴%

طلوع آفتابطلوع آفتاب:
۰۶:۱۶:۰۰
سه شنبه | شب
۱۱°ابری
۷ کیلومتر / ساعت
ابری. حداقل ۱۱° سلسیوس. وزش باد شمال شرقی.
بارندگیبارندگی۲%
پوشش ابر شبپوشش ابر:۹۳%

غروب آفتابغروب آفتاب:
۱۷:۱۶:۰۰
چهارشنبه, ۰۳ آبان
۱۷°۸°/
غالباً ابری غالباً ابری
احتمال بارندگی۱۸%
سرعت وزش باد۹ کیلومتر / ساعت
چهارشنبه | روز
۱۷°غالباً ابری
۹ کیلومتر / ساعت
غالباً ابری. حداکثر ۱۷° سلسیوس. وزش باد غرب-شمال غربی.
بارندگیبارندگی۱۸%
پوشش ابر صبحگاهیپوشش ابر:۹۷%

وضعیت آب و هوای ۱۶ روز آینده پردیس -هواشناسی پردیس تهران فاز ۱۱ – ۸ – ۳ – ۲ -۴


طلوع آفتابطلوع آفتاب:
۰۶:۱۷:۰۰
چهارشنبه | شب
۸°حدوداً تا غالباً ابری
۷ کیلومتر / ساعت
حدوداً تا غالباً ابری. حداقل ۸° سلسیوس. وزش باد شمال شرقی.
بارندگیبارندگی۲۱%
پوشش ابر شبپوشش ابر:۶۳%

غروب آفتابغروب آفتاب:
۱۷:۱۵:۰۰
پنج شنبه, ۰۴ آبان
۱۸°۹°/
غالباً آفتابی غالباً آفتابی
احتمال بارندگی۹%
سرعت وزش باد۹ کیلومتر / ساعت
پنج شنبه | روز
۱۸°غالباً آفتابی
۹ کیلومتر / ساعت
غالباً آفتابی. حداکثر ۱۸° سلسیوس. وزش باد جنوب.
بارندگیبارندگی۹%
پوشش ابر صبحگاهیپوشش ابر:۱۹%

طلوع آفتابطلوع آفتاب:
۰۶:۱۸:۰۰
پنج شنبه | شب
۹°صاف
۷ کیلومتر / ساعت
صاف. حداقل ۹° سلسیوس. وزش باد شمال شرقی.
بارندگیبارندگی۱%
پوشش ابر شبپوشش ابر:۰%

غروب آفتابغروب آفتاب:
۱۷:۱۴:۰۰
جمعه, ۰۵ آبان
۲۰°۱۱°/
آفتابی آفتابی
احتمال بارندگی۰%
سرعت وزش باد۶ کیلومتر / ساعت
جمعه | روز
۲۰°آفتابی
۶ کیلومتر / ساعت
آفتابی. حداکثر ۲۰° سلسیوس. وزش باد جنوب-جنوب غربی.
بارندگیبارندگی۰%
پوشش ابر صبحگاهیپوشش ابر:۳%

طلوع آفتابطلوع آفتاب:
۰۶:۱۹:۰۰
جمعه | شب
۱۱°عمدتا صاف
۶ کیلومتر / ساعت
عمدتا صاف. حداقل ۱۱° سلسیوس. وزش باد شمال-شمال شرقی.
بارندگیبارندگی۰%
پوشش ابر شبپوشش ابر:۵۸%

غروب آفتابغروب آفتاب:
۱۷:۱۳:۰۰
شنبه, ۰۶ آبان
۲۲°۱۱°/
ابر و خورشید ابرهای پراکنده
احتمال بارندگی۰%
سرعت وزش باد۷ کیلومتر / ساعت
شنبه | روز
۲۲°ابر و خورشید
۷ کیلومتر / ساعت
ابر و خورشید. حداکثر ۲۲° سلسیوس. وزش باد جنوب-جنوب غربی.
بارندگیبارندگی۰%
پوشش ابر صبحگاهیپوشش ابر:۸۸%

طلوع آفتابطلوع آفتاب:
۰۶:۲۰:۰۰
شنبه | شب
۱۱°صاف
۷ کیلومتر / ساعت

صاف. حداقل ۱۱° سلسیوس. وزش باد شمال-شمال شرقی. وضعیت آب و هوای ۱۶ روز آینده پردیس -هواشناسی پردیس تهران فاز ۱۱ – ۸ – ۳ – ۲ -۴

بارندگیبارندگی۰%
پوشش ابر شبپوشش ابر:۷%

غروب آفتابغروب آفتاب:
۱۷:۱۲:۰۰
یکشنبه, ۰۷ آبان
۲۰°۱۰°/
آفتاب درخشان آفتابی
احتمال بارندگی۱%
سرعت وزش باد۴ کیلومتر / ساعت
یکشنبه | روز
۲۰°آفتاب درخشان
۴ کیلومتر / ساعت
آفتاب درخشان. حداکثر ۲۰° سلسیوس. وزش باد جنوب-جنوب شرقی.
بارندگیبارندگی۱%
پوشش ابر صبحگاهیپوشش ابر:۰%

طلوع آفتابطلوع آفتاب:
۰۶:۲۱:۰۰
یکشنبه | شب
۱۰°صاف
۷ کیلومتر / ساعت
صاف. حداقل ۱۰° سلسیوس. وزش باد شمال شرقی.
بارندگیبارندگی۰%
پوشش ابر شبپوشش ابر:۰%

غروب آفتابغروب آفتاب:
۱۷:۱۱:۰۰
دوشنبه, ۰۸ آبان
۱۹°۱۱°/
آفتابی آفتابی
احتمال بارندگی۱%
سرعت وزش باد۴ کیلومتر / ساعت
دوشنبه | روز
۱۹°آفتابی
۴ کیلومتر / ساعت
آفتابی. حداکثر ۱۹° سلسیوس. وزش باد جنوب شرقی.
بارندگیبارندگی۱%
پوشش ابر صبحگاهیپوشش ابر:۹%

طلوع آفتابطلوع آفتاب:
۰۶:۲۲:۰۰
دوشنبه | شب
۱۱°غالباً ابری
۷ کیلومتر / ساعت
غالباً ابری. حداقل ۱۱° سلسیوس. وزش باد شمال شرقی.
بارندگیبارندگی۲۵%
پوشش ابر شبپوشش ابر:۱%

غروب آفتابغروب آفتاب:
۱۷:۱۰:۰۰
سه شنبه, ۰۹ آبان
۱۹°۱۰°/
آفتابی آفتابی
احتمال بارندگی۱%
سرعت وزش باد۶ کیلومتر / ساعت
سه شنبه | روز
۱۹°آفتابی
۶ کیلومتر / ساعت
آفتابی. حداکثر ۱۹° سلسیوس. وزش باد جنوب-جنوب شرقی.
بارندگیبارندگی۱%
پوشش ابر صبحگاهیپوشش ابر:۵%

طلوع آفتابطلوع آفتاب:
۰۶:۲۳:۰۰
سه شنبه | شب
۱۰°تا حدودی ابری
۴ کیلومتر / ساعت
تا حدودی ابری. حداقل ۱۰° سلسیوس. وزش باد شمال شرقی.
بارندگیبارندگی۰%
پوشش ابر شبپوشش ابر:۹۰%

غروب آفتابغروب آفتاب:
۱۷:۰۹:۰۰
چهارشنبه, ۱۰ آبان
۱۹°۱۰°/
تا حدودی آفتابی تا حدودی آفتابی
احتمال بارندگی۲%
سرعت وزش باد۴ کیلومتر / ساعت
چهارشنبه | روز
۱۹°تا حدودی آفتابی
۴ کیلومتر / ساعت
تا حدودی آفتابی. حداکثر ۱۹° سلسیوس. وزش باد جنوب.
بارندگیبارندگی۲%
پوشش ابر صبحگاهیپوشش ابر:۶۹%

طلوع آفتابطلوع آفتاب:
۰۶:۲۴:۰۰
چهارشنبه | شب
۱۰°صاف
۲ کیلومتر / ساعت
صاف. حداقل ۱۰° سلسیوس. وزش باد شمال غربی.
بارندگیبارندگی۲%
پوشش ابر شبپوشش ابر:۶%

غروب آفتابغروب آفتاب:
۱۷:۰۸:۰۰
پنج شنبه, ۱۱ آبان
۱۷°۹°/
اندکی باران رگبار
احتمال بارندگی۵۵%
سرعت وزش باد۶ کیلومتر / ساعت
پنج شنبه | روز
۱۷°اندکی باران
۶ کیلومتر / ساعت
اندکی باران. حداکثر ۱۷° سلسیوس. وزش باد غرب.
بارندگیبارندگی۵۵%
پوشش ابر صبحگاهیپوشش ابر:۲۲%

طلوع آفتابطلوع آفتاب:
۰۶:۲۵:۰۰
پنج شنبه | شب
۹°صاف
۲ کیلومتر / ساعت
صاف. حداقل ۹° سلسیوس. وزش باد شمال.
بارندگیبارندگی۱%
پوشش ابر شبپوشش ابر:۶%

غروب آفتابغروب آفتاب:
۱۷:۰۷:۰۰
جمعه, ۱۲ آبان
۱۷°۹°/
غالباً آفتابی غالباً آفتابی
احتمال بارندگی۳%
سرعت وزش باد۷ کیلومتر / ساعت
جمعه | روز
۱۷°غالباً آفتابی
۷ کیلومتر / ساعت
غالباً آفتابی. حداکثر ۱۷° سلسیوس. وزش باد جنوب غربی.
بارندگیبارندگی۳%
پوشش ابر صبحگاهیپوشش ابر:۲۱%

طلوع آفتابطلوع آفتاب:
۰۶:۲۶:۰۰
جمعه | شب
۹°عمدتا صاف
۴ کیلومتر / ساعت
عمدتا صاف. حداقل ۹° سلسیوس. وزش باد غرب-شمال غربی.
بارندگیبارندگی۲%
پوشش ابر شبپوشش ابر:۲۰%

غروب آفتابغروب آفتاب:
۱۷:۰۶:۰۰
شنبه, ۱۳ آبان
۱۳°۶°/
غالباً آفتابی غالباً آفتابی
احتمال بارندگی۱۰%
سرعت وزش باد۲ کیلومتر / ساعت
شنبه | روز
۱۳°غالباً آفتابی
۲ کیلومتر / ساعت

غالباً آفتابی. حداکثر ۱۳° سلسیوس. وزش باد جنوب غربی. وضعیت آب و هوای ۱۶ روز آینده پردیس -هواشناسی پردیس تهران فاز ۱۱ – ۸ – ۳ – ۲ -۴

بارندگیبارندگی۱۰%
پوشش ابر صبحگاهیپوشش ابر:۱۷%

طلوع آفتابطلوع آفتاب:
۰۶:۲۷:۰۰
شنبه | شب
۶°حدوداً تا غالباً ابری
۶ کیلومتر / ساعت
حدوداً تا غالباً ابری. حداقل ۶° سلسیوس. وزش باد غرب-جنوب غربی.
بارندگیبارندگی۲۵%
پوشش ابر شبپوشش ابر:۶۴%

غروب آفتابغروب آفتاب:
۱۷:۰۵:۰۰

آب و هوای دیگر شهرهای تهران

 

نروژ

نروژgif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw== - هواشناسی پردیس تهران ⛅ ۱۶ روز آینده فاز 11 و 8 و فاز 3وستلندgif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw== - هواشناسی پردیس تهران ⛅ ۱۶ روز آینده فاز 11 و 8 و فاز 3 پردیس

آب و هوا در پردیس برای ۵ روز

 

زمان کنونی در پردیس:

۲
۱
:
۴
۵

 

زمان محلی.
منطقه زمانی: GMT 2
فصل تابستان (+۱ ساعت)

* آب و هوا نشان داد به وقت محلی

یکشنبه, ۲۲ اکتبر ۲۰۲۳
۳۰ مهر ۱۴۰۲
خورشید: طلوع خورشید ۰۸:۳۵, غروب ۱۸:۰۹.
ماه: طلوع ماه ۱۷:۳۹, غروب ماه ۲۳:۱۱, فاز ماه: در سه ماهه اول خود را در سه ماهه اول خود را
میدان ژئومغناطیس: غیر قابل انعطاف
دمای آب: +۱۲ °C

هواشناسی پردیس تهران

عصراز ۲۱:۰۰ تا ۰۰:۰۰ پوشیده از ابر
دمای هوا:

+۹ °Cدمای هوا پایین خواهد رفت

پیش بینی از شخصیت های آب و هوا و شرایط آب و هوایی:

پوشیده از ابر

شرق

باد: وزش نسیم ملایم, شرق, سرعت ۳ متر \ ثانیه

در روی زمین:

باد احساس در چهره. برگ خش خش. پره های عادی توسط باد نقل مکان کرد.

در دریا:

موجک کوچک، هنوز هم کوتاه است، اما برجسته تر هستند. قله یک ظاهر شیشه ای و پاره کند.

گشتاور های باد: ۴ متر \ ثانیه
رطوبت نسبی: ۶۸-۷۳%
ابری: ۱۰۰%
فشار اتمسفر: ۹۹۹-۱۰۰۰ اینچ
دولت از دریا: آرام (موج), ارتفاع موج ۰,۲ متر
دید: ۱۰۰%

هواشناسی پردیس تهران –وضعیت آب و هوای ۱۶ روز آینده پردیس -هواشناسی پردیس تهران فاز ۱۱ – ۸ – ۳ – ۲ -۴

دوشنبه, ۲۳ اکتبر ۲۰۲۳
۰۱ آبان ۱۴۰۲
خورشید: طلوع خورشید ۰۸:۳۸, غروب ۱۸:۰۷.
ماه: طلوع ماه ۱۷:۴۱, غروب ماه –:–, فاز ماه: اپیلاسیون بر امده اپیلاسیون بر امده
میدان ژئومغناطیس: غیر قابل انعطاف
دمای آب: +۱۲ °C
شاخص ماوراء بنفش: ۰,۳ (کم)

خطر بسیار کم برای انسان سالم

فقط در جایی که بازتاب نور زیاد است، می توانید از عینک آفتابی استفاده کنید

 

شباز ۰۰:۰۱ تا ۰۶:۰۰ باران کوچک
دمای هوا:

+۸ °Cدمای هوا پایین خواهد رفت

پیش بینی از شخصیت های آب و هوا و شرایط آب و هوایی:

باران کوچک

شرق

باد: وزش نسیم ملایم, شرق, سرعت ۱-۲ متر \ ثانیه
گشتاور های باد: ۳ متر \ ثانیه
رطوبت نسبی: ۷۳-۸۰%
ابری: ۱۰۰%
فشار اتمسفر: ۱۰۰۰-۱۰۰۳ اینچ
دولت از دریا: آرام (موج), ارتفاع موج ۰,۲ متر
مقدار بارش: ۰,۷ میلیمتر
دید: ۹۶-۱۰۰%

 

صبحاز ۰۶:۰۱ تا ۱۲:۰۰ باران
دمای هوا:

+۹ °Cدرجه حرارت افزایش می یابد

پیش بینی از شخصیت های آب و هوا و شرایط آب و هوایی:

باران

باد: وزش نسیم ملایم, جنوب شرق, سرعت ۲-۳ متر \ ثانیه
گشتاور های باد: ۶ متر \ ثانیه
رطوبت نسبی: ۷۹-۸۴%
ابری: ۱۰۰%
فشار اتمسفر: ۱۰۰۳-۱۰۰۵ اینچ
دولت از دریا: آرام (موج), ارتفاع موج ۰,۲ متر
مقدار بارش: ۱,۹ میلیمتر
دید: ۹۳-۱۰۰%

 

ظهراز ۱۲:۰۱ تا ۱۸:۰۰ باران کوچک
دمای هوا:

+۹ °Cدرجه حرارت تغییر نخواهد کرد

پیش بینی از شخصیت های آب و هوا و شرایط آب و هوایی:

باران کوچک

جنوب غرب

باد: ساکت, جنوب غرب, سرعت ۱ متر \ ثانیه

در روی زمین:

جهت باد نشان داده شده توسط رانش دود، اما پره های باد نیست.

در دریا:

ریز موج ها با ظاهر مقیاس شکل می گیرد، اما بدون قله فوم.

گشتاور های باد: ۶ متر \ ثانیه
رطوبت نسبی: ۸۵-۸۹%
ابری: ۱۰۰%
فشار اتمسفر: ۱۰۰۵-۱۰۰۸ اینچ
دولت از دریا: آرام (شیشه ای), ارتفاع موج ۰,۱ متر
مقدار بارش: ۰,۷ میلیمتر
دید: ۹۸-۱۰۰%

 

عصراز ۱۸:۰۱ تا ۰۰:۰۰ تا حدودی ابری
دمای هوا:

+۹ °Cدمای هوا پایین خواهد رفت

پیش بینی از شخصیت های آب و هوا و شرایط آب و هوایی:

تا حدودی ابری

شمال

باد: وزش نسیم ملایم, شمال, سرعت ۱-۲ متر \ ثانیه
گشتاور های باد: ۳ متر \ ثانیه
رطوبت نسبی: ۹۱-۹۶%
ابری: ۹۹%
فشار اتمسفر: ۱۰۰۸ اینچ
دولت از دریا: آرام (موج), ارتفاع موج ۰,۲ متر
دید: ۱۰۰%

وضعیت آب و هوای ۱۶ روز آینده پردیس -هواشناسی پردیس تهران فاز ۱۱ – ۸ – ۳ – ۲ -۴

سهشنبه, ۲۴ اکتبر ۲۰۲۳
۰۲ آبان ۱۴۰۲
خورشید: طلوع خورشید ۰۸:۴۱, غروب ۱۸:۰۴.
ماه: طلوع ماه ۱۷:۴۱, غروب ماه ۰۱:۰۵, فاز ماه: اپیلاسیون بر امده اپیلاسیون بر امده
میدان ژئومغناطیس: غیر قابل انعطاف
دمای آب: +۱۲ °C
شاخص ماوراء بنفش: ۰,۵ (کم)

 

شباز ۰۰:۰۱ تا ۰۶:۰۰ ابری
دمای هوا:

+۷ °Cدمای هوا پایین خواهد رفت

پیش بینی از شخصیت های آب و هوا و شرایط آب و هوایی:

ابری

شمال شرق

باد: وزش نسیم ملایم, شمال شرق, سرعت ۲ متر \ ثانیه
گشتاور های باد: ۴ متر \ ثانیه
رطوبت نسبی: ۹۵-۹۶%
ابری: ۹۸%
فشار اتمسفر: ۱۰۰۸ اینچ
دولت از دریا: آرام (موج), ارتفاع موج ۰,۲ متر
دید: ۱۰۰%
صبحاز ۰۶:۰۱ تا ۱۲:۰۰ ابری
دمای هوا:

+۸ °Cدرجه حرارت تغییر نخواهد کرد

پیش بینی از شخصیت های آب و هوا و شرایط آب و هوایی:

ابری

شرق

باد: وزش نسیم ملایم, شرق, سرعت ۲-۳ متر \ ثانیه
گشتاور های باد: ۴ متر \ ثانیه
رطوبت نسبی: ۸۴-۹۴%
ابری: ۶۹%
فشار اتمسفر: ۱۰۰۷-۱۰۰۸ اینچ
دولت از دریا: آرام (موج), ارتفاع موج ۰,۲ متر
دید: ۱۰۰%

 

ظهراز ۱۲:۰۱ تا ۱۸:۰۰ ابری
دمای هوا:

+۱۰+۱۱ °Cدرجه حرارت افزایش می یابد

پیش بینی از شخصیت های آب و هوا و شرایط آب و هوایی:

ابری

شمال شرق

باد: وزش نسیم ملایم, شمال شرق, سرعت ۱-۲ متر \ ثانیه
گشتاور های باد: ۶ متر \ ثانیه
رطوبت نسبی: ۶۲-۷۶%
ابری: ۹۹%
فشار اتمسفر: ۱۰۰۵-۱۰۰۷ اینچ
دولت از دریا: آرام (موج), ارتفاع موج ۰,۲ متر
دید: ۱۰۰%

 

عصراز ۱۸:۰۱ تا ۰۰:۰۰ پوشیده از ابر
دمای هوا:

+۱۰ °Cدمای هوا پایین خواهد رفت

پیش بینی از شخصیت های آب و هوا و شرایط آب و هوایی:

پوشیده از ابر

شمال شرق

باد: وزش نسیم ملایم, شمال شرق, سرعت ۲-۳ متر \ ثانیه
گشتاور های باد: ۶ متر \ ثانیه
رطوبت نسبی: ۷۱-۷۲%
ابری: ۱۰۰%
فشار اتمسفر: ۱۰۰۴-۱۰۰۵ اینچ
دولت از دریا: آرام (موج), ارتفاع موج ۰,۲ متر
دید: ۱۰۰%

 

چهار شنبه, ۲۵ اکتبر ۲۰۲۳
۰۳ آبان ۱۴۰۲
خورشید: طلوع خورشید ۰۸:۴۳, غروب ۱۸:۰۱.
ماه: طلوع ماه ۱۷:۴۱, غروب ماه ۰۲:۵۳, فاز ماه: اپیلاسیون بر امده اپیلاسیون بر امده
میدان ژئومغناطیس: آرام
دمای آب: +۱۲ °C
شاخص ماوراء بنفش: ۰,۳ (کم)

 

شباز ۰۰:۰۱ تا ۰۶:۰۰ ابری
دمای هوا:

+۸ °Cدمای هوا پایین خواهد رفت

پیش بینی از شخصیت های آب و هوا و شرایط آب و هوایی:

ابری

شرق

باد: وزش نسیم ملایم, شرق, سرعت ۳ متر \ ثانیه
گشتاور های باد: ۵ متر \ ثانیه
رطوبت نسبی: ۷۲-۷۵%
ابری: ۷۴%
فشار اتمسفر: ۱۰۰۵ اینچ
دولت از دریا: آرام (موج), ارتفاع موج ۰,۲ متر
دید: ۱۰۰%

 

صبحاز ۰۶:۰۱ تا ۱۲:۰۰ تا حدودی ابری
دمای هوا:

+۸ °Cدمای هوا پایین خواهد رفت

پیش بینی از شخصیت های آب و هوا و شرایط آب و هوایی:

تا حدودی ابری

شرق

باد: وزش نسیم ملایم, شرق, سرعت ۳ متر \ ثانیه
گشتاور های باد: ۵ متر \ ثانیه
رطوبت نسبی: ۶۹-۷۷%
ابری: ۶۳%
فشار اتمسفر: ۱۰۰۵ اینچ
دولت از دریا: آرام (موج), ارتفاع موج ۰,۲ متر
دید: ۱۰۰%

 

ظهراز ۱۲:۰۱ تا ۱۸:۰۰ آسمان صاف
دمای هوا:

+۱۰ °Cدرجه حرارت افزایش می یابد

پیش بینی از شخصیت های آب و هوا و شرایط آب و هوایی:

آسمان صاف

وضعیت آب و هوای ۱۶ روز آینده پردیس -هواشناسی پردیس تهران فاز ۱۱ – ۸ – ۳ – ۲ -۴

باد: وزش نسیم ملایم, شرق, سرعت ۳ متر \ ثانیه
گشتاور های باد: ۵ متر \ ثانیه
رطوبت نسبی: ۵۳-۶۳%
ابری: ۵۲%
فشار اتمسفر: ۱۰۰۳-۱۰۰۵ اینچ
دولت از دریا: آرام (موج), ارتفاع موج ۰,۲ متر
دید: ۱۰۰%

 

عصراز ۱۸:۰۱ تا ۰۰:۰۰ آسمان صاف
دمای هوا:

+۸ °Cدمای هوا پایین خواهد رفت