يائسگي چيست یائسگی

راهنماى يائسگى : از کجا بفهمم یائسه شدم

يائسگى چیست ؟ پاسخ : یائسگی پایان چرخه قاعدگی و باروری زنان است.   چه زمانی اتفاق میافتد و از کجا بفهمم یائسه شدم ؟ زمانی اتفاق می افتد که: -تخمدان های شما دیگر استروژن و پروژسترون، - دو هورمون...