چگونه مديتيشن کنیم و آموزش مبتدیان در و تمرین ذهن آگاهی در خانه و مراقبه چیست در اسلام و غرب mental-health-how-to-meditate

چگونه مديتيشن کنیم- آموزش مبتدیان در مدیتیشن و تمرین ذهن آگاهی در خانه

در ایالات متحده، تعداد افرادی که تمرین مديتيشن یا مراقبه می کنند، از سال 2012 تا 2017 بیش از سه برابر شده است. در حالی که مدیتیشن تاریخچه فرهنگی غنی در کشورهایی مانند هند، چین و ژاپن دارد، اما در دنیای...