آپنه خواب مرکزی چیست؟ (CSA) زمانی است که هنگام خواب، شما بطور منظم تنفس را متوقف می کنید زیرا مغز به ماهیچه ها نمی گوید

آپنه خواب مرکزی چیست+علائم و درمان

آپنه خواب مرکزی چیست؟ آپنه خواب مرکزی (CSA) زمانی است که هنگام خواب، شما بطور منظم تنفس را متوقف می کنید زیرا مغز به ماهیچه ها نمی گوید که هوا را جذب کنند. این با آپنه انسدادی خواب متفاوت است، که در آن...