مقاومت به انسولین یعنی چه

مقاومت به انسولین چیست؟

مقاومت به انسولین چیست؟ مقاومت به انسولین به انگلیسی (insulin-resistance-syndrome) زمانی اتفاق می‌افتد که سلول‌های ماهیچه‌، چربی و کبد شما به خوبی به انسولین پاسخ نمی‌دهند و نمی‌توانند از گلوکز خون برای...