بیس کوت ناخن

چگونه از ناخن هايمان مراقبت كنيم؟

مراقبت از ناخن: داشتن ناخن های تمیز و سالم برای رعایت بهداشت ضرورى است و ظاهرى زيبا به شما ميدهد. با این حال ، ناخن ها می توانند به آسانی آسیب ببینند. چه از طريق مانیکور نامناسب و چه از سايش و آسيب...