خطر کلسترول بالا

خطر کلسترول بالا

کلسترول یک ماده مومی شکل و چربی مانند است که در کبد ساخته می شود و در غذاهای خاصی از حیوانات مانند لبنیات، تخم مرغ و گوشت یافت می شود. بدن برای کار کردن به مقداری کلسترول نیاز دارد. اما کلسترول بیش از...